Kognitiivinen käyttäytymisterapia

image2

Mitä se on?

 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapeuttinen viitekehys, joka pohjautuu oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan sekä tutkimukseen. Siinä keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien käyttäytymisongelmia ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen ja hoitoon. Ymmärrystä niihin haetaan myös oppimishistoriasta ja elämänkokemuksista, mutta pääpaino työskentelyssä on nykyhetkessä.


Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan, miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa ja pyritään tarpeen vaatiessa hahmottamaan ja harjoittelemaan vaihtoehtoisia ja toimivampia käyttäytymismalleja.


Kognitiivinen käyttäytymisterapia aloitetaan usein käyttäytymisanalyysilla tai asiakkaan tilanteen käsitteellistämisellä, jotta voidaan paremmin määritellä työskentelyn tavoitteet yksilöllisesti. Terapiamenetelmät ovat vaihtelevia ja tilanteen mukaan suunniteltuja sisältäen keskustelun ja yhteisen tutkimisen lisäksi erilaista harjoittelua taitojen vahvistamiseksi (esim. altistusharjoittelu, rentoutus- ja mindfulnessharjoitteet, sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, hyväksyntätaidot). Omassa työssäni painottuvat varsinkin hyväksyntä- ja arvopohjaiset menetelmät.

Tutkimustietoa

  

Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuutta ja toimivuutta on tutkittu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa erilaisten psykologisten ongelmien hoidossa ja se on saavuttanut tunnustusta hyvän tutkimuspohjan omaavana ja tehokkaana psykoterapiamuotona.

Sopisiko se sinulle?

  

Kognitiivinen käyttäytymisterapian eteneminen on jäsenneltyä, tavoitteellista ja käytetty työskentelyote on aktiivinen, joten jos kaipaat terapeutiltasi aktiivista otetta ja olet myös itse valmis ottamaan askeleita muutoksen tiellä, voi tämä suuntaus olla sinulle sopiva. Terapiassa myös painotetaan taitoja, joten siihen sisältyy toiminnallisuutta sekä käyntien aikana ja niiden välillä tapahtuvaa harjoittelua. Tilaa on aina myös yhteiselle tutkimiselle ja keskustelulle, mutta jos toivot enemmän puhtaasti pohtivaa otetta, voi toinen psykoterapiaviitekehys olla kohdallasi sopivampi.